Jak zostać naszym uczniem    Spacer po szkole    Historia    Wspomaganie    Lekcje to nie wszystko...    Nasze sukcesy

 Strona główna

Aktualności

Kalendarz roku szkolnego

Organy szkoły

Godziny urzędowania

Dokumenty szkolne

Publikacje

Archiwum

Przydatne linki

 

 

 

 

"Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię."
Bp Jan Chrapek

 

Staramy się o certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu

- konkurs plastyczny "Bezpiecznie w sieci"

- kurs e-learning

- spotkanie z policjantem

- zajęcia integracyjne uczniów klas 5-6 z klasami młodszymi

- spotkanie profilaktyczne z rodzicami uczniów ZSS nr1

- szkolenie Rady Pedagogicznej pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci

 

Szkolenie Rady Pedagogicznej

24 listopada 2011r. odbyło się Szkolenie Rady Pedagogicznej pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Szkolenie prowadził trener z Centrum Edukacyjnego Fundacji Kidprotect. Po szkoleniu, na Radzie Pedagogicznej nastąpiło podsumowanie działan prowadzonych przez E. Paliczuk, A. Głowacką, E. Szafranowicz, w ramach programu Szkoła Bezpiecznego Internetu. Szkolenie Rady Pedagogicznej było ostatnim etapem tych działań. W tej chwili oczekujemy na przyznanie szkole certyfikatu.

Spotkanie profilaktyczne z rodzicami uczniów ZSS nr1

28 września 2011r. odbyło się spotkanie profilaktyczne z rodzicami uczniów Zespołu Szkół nr 1,  pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Zostały przygotowane ulotki dla rodziców z materiałami edukacyjnymi.

Rodzice uczestniczyli w prezentacji multimedialnej, gdzie zostały przedstawione różne rodzaje zagrożeń, dane statystyczne dotyczące czasu spędzanego przez dzieci przy komputerze. Przybliżona została tematyka uzależnienia od Internetu i gier komputerowych. W prezentacji przedstawione zostały wskazówki dla rodziców, jak mogą sobie poradzić z tymi problemami oraz sposoby, jak można unikać sytuacji stanowiących zagrożenie w Internecie.

Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu

Już po raz czwarty nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK). W styczniu 2011 roku do organizatorów akcji zgłoszona została inicjatywa naszej szkoły. Również w styczniu została podjęta decyzja o przystąpieniu naszej szkoły do programu Szkoła Bezpiecznego Internetu. Będziemy starać się o prestiżowy certyfikat placówki troszczącej się o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Panie E. Paliczuk, A. Głowacka i E. Szafranowicz przygotowały szereg działań w ramach obchodu Dnia Bezpiecznego Internetu 2011.

Konkurs plastyczny "Bezpiecznie w sieci"

W dniach 17-31 stycznia trwał w naszej szkole konkurs plastyczny „Bezpiecznie w sieci”. Prace można było wykonywać zespołowo lub indywidualnie różnymi technikami.

Klasa VIa, pod opieką pani E. Paliczuk, przygotowała wystawę prac na korytarzu na parterze szkoły, a także gazetkę „Zasady bezpieczeństwa w sieci”.

W konkursie wyróżnieni zostali: równolegle klasy IIIc i IIId gim-  wycieczka do Telepizzy i Aquaparku, klasa VIa- słodkie upominki i dodatnie punkty za udział w konkursie, uczennica klasy V Kasia Błasińska za grafikę komputerową - słodki upominek i dodatnie punkty za udział w konkursie.

Spotkanie z Policjantem z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

W dniu 8 lutego 2011 uczniowie ze starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu, na które zostali zaproszeni przedstawiciele Komendy Miejskiej w Radomiu. Spotkanie to odbyło się w ramach obchodów w naszej szkole Dnia Bezpiecznego Internetu. Na wstępie zaproszeni goście obejrzeli wystawę prac pt.: „Bezpiecznie w sieci”. Podkreślili zaangażowanie uczestników konkursu w przygotowanie prac i plakatów. Następnie uczniom z III klas gimnazjum, którzy ukończyli kurs e-learning „Znajomi- nieznajomi” z platformy edukacyjnej „Dziecko w sieci”, zostały wręczone dyplomy. Potem przedstawiciel Policji zabrał głos i wygłosił prelekcję na temat „Aspekty prawne cyberprzemocy”. Prezentacja multimedialna  i krótkie filmy edukacyjne przybliżyły uczniom istotę zjawiska cyberprzemocy i jej skutków prawnych, moralnych, a także negatywny wpływ na psychikę i sposób reagowania ofiary cyberprzemocy. Podkreślone zostało, że w sieci nikt nie jest anonimowy. Pan Policjant podpowiadał jak należy zachować się będąc świadkiem cyberprzemocy, która dotyczy nie tylko wykroczeń popełnionych w Internecie, ale także za pomocą telefonu komórkowego.

Na zakończenie spotkania pani Dyrektor podziękowała gościom i uczestnikom za udział w spotkaniu podkreślając, że z Internetu należy korzystać w sposób odpowiedzialny i przemyślany.

Zobacz galerię

 

DBI Reporter

 

Uczniowie klasy VIa wraz z nauczycielką informatyki p. E. Paliczuk wzięli udział w konkursie „DBI Reporter” ogłoszonym przez serwis  www.sieciaki.pl z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2011. W marcu 2011 roku do organizatorów konkursu zostało przesłane sprawozdanie z działalności uczniów podczas przebiegu akcji Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole. Uczniowie wspólnie z nauczycielką przygotowali gazetkę okolicznościową, wykonali plakaty na konkurs plastyczny, zorganizowali wystawę pokonkursową prac plastycznych o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci przez dzieci i młodzież. Ponadto zaprosili uczniów klas młodszych na zajęcia integracyjne i zapoznali ich ze stroną www.przedszkolakisieciaki.pl.

W kwietniu bieżącego roku jury konkursu za aktywny udział w konkursie „DBI Reporter” przysłało, na adres szkoły,  uczniom klasy VIa dyplom uznania i nagrody pocieszenia. Byliśmy bardzo zadowoleni z otrzymanej paczki. Dziękujemy organizatorom konkursu „DBI Reporter” za to wyróżnienie.