Jak zostać naszym uczniem    Spacer po szkole    Historia    Wspomaganie    Lekcje to nie wszystko...    Nasze sukcesy

 Strona główna

Aktualności

Kalendarz roku szkolnego

Organy szkoły

Godziny urzędowania

Dokumenty szkolne

Publikacje

Archiwum

Kontakt

 

 

 

 

"Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię."
Bp Jan Chrapek

 

DOKUMENTY SZKOLNE

 

Statut

Program wychowawczo-profilaktyczny PSP 12

 Szkolny system oceniania zachowania

Szkolny zestaw programów nauczania

Wykaz podręczników

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

Regulamin funkcjonowania szkoły w warunkach pandemii COVID - 19

Załączniki do regulaminu:

1. Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

2. Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole

3. Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

4. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID – 19

5. Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej

6. Procedura dotycząca przebiegu przerw międzylekcyjnych

7. Procedura funkcjonowania świetlicy szkolnej

8. Procedura prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

9. Procedura funkcjonowania pracowni komputerowej

10. Procedura funkcjonowania pracowni Biofeedback

11. Procedura funkcjonowania pracowni gospodarstwa domowego

 

 Procedura BHP obowiązująca pracowników obsługi