Jak zostać naszym uczniem    Spacer po szkole    Historia    Wspomaganie    Lekcje to nie wszystko...    Nasze sukcesy

 Strona główna

Aktualności

Kalendarz roku szkolnego

Organy szkoły

Godziny urzędowania

Dokumenty szkolne

Publikacje

Archiwum

Kontakt

 

 

 

 

"Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię."
Bp Jan Chrapek

 

 

HISTORIA SZKOŁY

 

 

Historia Szkoły Specjalnej w Radomiu sięga 1934 roku. Utworzono wtedy klasę specjalną przy Szkole Publicznej Nr 15. Rok później działały już dwie klasy - dla dzieci polskich i żydowskich. Uczyło się w nich 54 dzieci.

W roku 1951 w Szkole Specjalnej w Radomiu gościła dr Maria Grzegorzewska, twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej.
Szkoła borykała się przez 60 lat z trudnościami lokalowymi. W lutym 1994 roku Kuratorium Oświaty przekazało dzieciom nowy budynek szkolny. Oddany do użytku pawilon planowano jako pierwszy etap budowy Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.

W związku z reformą edukacji, od 1 września 1999 roku szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Specjalnych.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna

- Publiczne Gimnazjum nr 15 Specjalne

Obecnie funkcjonuje jako Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna.

Szkoła przyjmuje dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ze sprzężonymi dysfunkcjami. W szkole pracuje 67 nauczycieli. Stanowią jeden z najlepiej wykwalifikowanych zespołów w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Zespoły przedmiotowe opracowują programy nauczania odpowiadające specyficznym potrzebom uczniów naszej szkoły. Prowadzone są lekcje otwarte (w których biorą udział także rodzice) oraz hospitacje diagnozujące.
W budynku szkoły znajdują się:

- 22 sale lekcyjne

- sala gospodarstwa domowego

- pracownia multimedialna

- pracownie komputerowe

- gabinet terapii integracji sensorycznej

- gabinety rewalidacji

- gabinet psychologa i pedagoga

- gabinet logopedy

- świetlica

- biblioteka