Jak zostać naszym uczniem    Spacer po szkole    Historia    Wspomaganie    Lekcje to nie wszystko...    Nasze sukcesy

 Strona główna

Aktualności

Kalendarz roku szkolnego

Organy szkoły

Godziny urzędowania

Dokumenty szkolne

Publikacje

Archiwum

Kontakt

 

 

 

 

"Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię."
Bp Jan Chrapek

 

 

KALENDARZ

 

ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.
podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


 

 

3

Ferie zimowe:

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

4

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

5

Egzamin ósmoklasisty w szkole podstawowej:

 

Język polski

Matematyka

Język obcy


 

 

-  dodatkowy termin sprawdzianu
     

 

15 kwietnia 2019r. (poniedziałek)

16 kwietnia 2019r. (wtorek)

17 kwietnia 2019r. (środa)

 


3 czerwca 2019r.

4 czerwca 2019r.

5 czerwca 2019r

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);  § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512))

6

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego nowożytnego

 


 dodatkowe terminy w gimnazjach
     - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego nowożytnego

Terminy ustalone przez dyrektora CKE w Warszawie

10 kwietnia 2019 r. (środa)
11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
12 kwietnia 2019 r.
(piątek)

 


 3 czerwca 2015r.
 4 czerwca 2015r.
 5 czerwca 2015r.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);  § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).

 

7

 

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

 

12 X (piątek), 2 XI (piątek),  29 IV (poniedziałek),

30 IV (wtorek), 2 V (czwartek)

 

15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. – tylko szkoła podstawowa

10,11 i 12 kwietnia 2019r. – tylko gimnazjum

8

 

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r.
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

9

 

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna : § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoła zapewnia  zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 8.00 – 14.00.