Jak zostać naszym uczniem    Spacer po szkole    Historia    Wspomaganie    Lekcje to nie wszystko...    Nasze sukcesy

 Strona główna

Aktualności

Kalendarz roku szkolnego

Organy szkoły

Godziny urzędowania

Dokumenty szkolne

Publikacje

Archiwum

Przydatne linki

 

 

 

 

"Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię."
Bp Jan Chrapek

 

Scenariusz lekcji z chemii - "Właściwości soli"
Autorka: mgr Elżbieta Kamińska

 

Scenariusz lekcji otwartej z chemii - klasa II gimnazjum specjalnego

 

Temat:

Właściwości soli

Forma:

Zbiorowa.

Cele operacyjne:

uczeń musi znać:

 1. przykłady soli występujących w przyrodzie

 2. przykłady soli stosowanych w:

 3. przemyśle

 4. gospodarstwie domowym

 5. rolnictwie

 6. budownictwie

uczeń musi umieć:

 1. korzystać z różnych źródeł wiedzy

 2. wskazać, które właściwości soli decydują o jej zastosowaniu

 3. podać dwa przykłady zastosowań poznanych soli

Metody:

Praktyczna - ćwiczenia uczniowskie o charakterze teoretycznym
Słowna - pogadanka, dyskusja
Ilustracyjna - pokazy próbek najbardziej znanych soli

Środki dydaktyczne:

próbki soli kamiennej, sody oczyszczanej, wapienia, gipsu, saletry potasowej, mydła szkła, cementu.

Czas:

45 min.

 

Przebieg lekcji:

 1. Sprawdzenie listy obecności uczniów.

 2. Sformułowanie i zapisanie tematu lekcji:

  a) prezentacja przygotowanych próbek soli

  b) rozmowa z uczniami na podstawie dokonanych obserwacji próbek soli oraz informacji zgromadzonych w dotychczasowym toku nauki chemii, innych przedmiotów oraz doświadczeń z życia codziennego

  c) uczniowie odpowiadają na pytania typu:
  - które znane Ci sole występują w przyrodzie?
  - które są składnikami skał?
  - które stosowane są w gospodarstwie domowym i do czego służą?
  - które stosowane są w przemyśle i do czego służą?
  - które stosowane są w budownictwie i do czego służą?
  - które stosowane są w rolnictwie i do czego służą?

 3. Rozdanie i uzupełnianie tabeli podsumowującej zdobyte wiadomości i umiejętności.

  Lp.

  Nazwa soli

  Występowanie

  Zastosowanie

  1

  sól kamienna
  kuchenna

  w skorupie ziemskiej
  w wodzie morskiej

  jako przyprawa
  środek konserwujący

  2

  soda
  - kalcynowana
  - oczyszczona

     

  3

  gips

     

  4

  wapień

     

  5

       

  6

       

  7

       

 4. Zadanie domowe - dokończenie uzupełniania tabeli.

 5. Ocena pracy uczniów na lekcji - uczniowie sami wystawiają sobie ocenę za udział w lekcji.

 6. Uwagi o przebiegu lekcji.