Jak zostać naszym uczniem    Spacer po szkole    Historia    Wspomaganie    Lekcje to nie wszystko...    Nasze sukcesy

 Strona główna

Aktualności

Kalendarz roku szkolnego

Organy szkoły

Godziny urzędowania

Dokumenty szkolne

Publikacje

Archiwum

Przydatne linki

 

 

 

 

"Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię."
Bp Jan Chrapek

 

"Kto jest adresatem "Listu do ludożerców" Tadeusza Różewicza?"

Autorka: mgr Agnieszka Laskowska

 

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum

Interpretacja tekstu poetyckiego sprawia uczniom duże trudności (w szkole specjalnej szczególnie). Stąd pomysł, by lekcję przeprowadzić tak, aby tekst poetycki stał się dla uczniów atrakcyjny, a jednocześnie stwarzał im możliwości twórczej aktywności. Program "Kreator" ułatwia właściwą organizację zajęć.

 

Temat: Kto jest adresatem "Listu do ludożerców" Tadeusza Różewicza?
Cele:
 • kształtowanie umiejętności rozumienia tekstu poetyckiego
 • ćwiczenie czytania ze zrozumieniem
 • bogacenie czynnego słownika uczniów poprzez:
  • wyjaśnianie znaczenia użytych w tekście związków frazeologicznych
  • poznawanie nowych wyrazów (korzystanie ze słowników)
  • kształtowanie postawy wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka
  • kształcenie współpracy, porozumiewania się, twórczego rozwiązywania problemów (umiejętności kluczowych programu "Kreator")
 • rozwijanie artystycznych umiejętności uczniów
Formy pracy: zbiorowa - grupa [klasa podzielona na dwa zespoły (6 -7 osobowe)]
Metody: aktywne - (program "Kreator"); drama
Materiały:
 • tekst wiersza
 • koperta oraz list (zaadresowana koperta + tekst)
 • album ilustrujący życie dzikich plemion
 • Słownik języka polskiego
 • Słownik wyrazów obcych
 • instrukcje w kopertach
 • ilustracje związków frazeologicznych - etykiety
 • tabela
Czas: 90 min.

 

Przebieg zajęć:


Etapy lekcji Przebieg zajęć Umiejętności kluczowe
Zaangażowanie Zajęcia rozpoczynają się od prezentacji
a) koperty (wybrany uczeń rozpoznaje ten przedmiot z zamkniętymi oczami opisując wyczuwalne dotykiem cechy)
b) listu - Zadaniem uczniów jest opis tych przedmiotów, podanie różnic i zdefiniowanie pojęć: list, adresat.
- Uczniowie zapisują temat lekcji.
- Kolejnym zadaniem jest wyjaśnienie słowa - ludożerca (uczniowie posługują się słownikami oraz przygotowanymi przez nauczyciela ilustracjami).
- Klasa zostaje podzielona na grupy
-komunikacja
-oglądanie
-słuchanie
-mówienie
-organizacja pracy
Badanie i przekształcanie - Grupy otrzymują instrukcje do pracy oraz koperty z materiałami.
- Nauczyciel wzorowo czyta wiersz Tadeusza Różewicza.
- Przedstawiciele grup odczytują instrukcje.
komunikacja
współpraca w grupie
Zadnie I - Uczniowie wykonują polecenia do zadania I (wyszukują w tekście czasowniki zgodnie z podanymi instrukcjami).
- Przedstawiciele grup prezentują wykonane zadanie i zapisują je na tablicy (przygotowana tabela).
skuteczne komunikowanie się
ocena własnej pracy
Zadnie II - Rozdanie grupom instrukcji i materiałów do zadania II.
- Przydzielenie zadań w grupach i wykonanie poleceń.
I grupa - przygotowanie scenek: "W autobusie", "W pociągu", "W klasie"
konkretyzacja zwrotów: "ustąpcie", "posuńcie się", "zrozumcie".
II grupa - wyjaśnienie znaczenia użytych w tekście związków frazeologicznych (dobór etykiet do ilustracji oraz przygotowanie ilustracji do etykiet).
przydzielenie ról
nauczyciel doradcą
współdziałanie
twórcze rozwiązywanie problemów
Prezentacja - Prezentacja wyników pracy na forum klasy
II grupa podaje znaczenia związków frazeologicznych prezentując ilustracje i etykiety oraz stawia zadanie grupie I prosząc o odgadnięcie znaczenia związku, który przedstawili na rysunku.
I grupa przedstawia scenki dramowe, a zadaniem uczniów II grupy jest odszukanie w tekście i odczytanie odpowiednich fragmentów.
prezentacja artystycznych umiejętności
sprawdzenie i ocena pracy
Refleksja - Zebranie wiadomości i sformułowanie wniosku będącego odpowiedzią na pytania zawarte w temacie lekcji.
- Słownikowa definicja wyrazu "egoista".
- Uczniowie odpowiadają na pytania:
- czy podobała się im lekcja i jak oceniają swój udział w niej?
- jakie umiejętności i wiadomości zdobyli na lekcji?
komunikacja nauczyciel - uczeńorganizacja i ocena uczenia się ewaluacja


Stąd można pobrać wszystkie załączniki, zapisane jako dokumenty w formacie MS WORD, spakowane do jednego archiwum .ZIP