Jak zostać naszym uczniem    Spacer po szkole    Historia    Wspomaganie    Lekcje to nie wszystko...    Nasze sukcesy

 Strona główna

Aktualności

Kalendarz roku szkolnego

Organy szkoły

Godziny urzędowania

Dokumenty szkolne

Publikacje

Archiwum

Przydatne linki

 

 

 

 

"Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię."
Bp Jan Chrapek

 

"Czy znasz te zawody? - ewaluacja

Autor: mgr Bożena Wilfort
 

Scenariusz lekcji otwartej z przedmiotu Funkcjonowanie w środowisku - klasa IV

Temat: Czy znasz te zawody? - ewaluacja.
Cele ogólne:
 1. doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie obrazków
 2. doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 3. rozwijanie spostrzegawczości, logicznego rozumowania, pamięci
 4. rozszerzenie zakresu liczbowego w zakresie 100
 5. doskonalenie umiejętności korzystania z zegara
 6. rozwijanie wyobraźni plastycznej
 7. uwrażliwienie na pracę ludzi w różnych zawodach
Cele szczegółowe: Uczeń:
 1. ułoży zdanie z rozsypanki sylabowej
 2. uporządkuje zbiór liczb rosnąco
 3. powie kilka zdań na temat różnych zawodów
 4. dobierze etykietę wyrazową do obrazka
 5. odczyta i zaznaczy godziny na zegarze
 6. ustnie rozwiąże zagadkę
 7. zapisze adres i naklei znaczek na kopertę
 8. zaprojektuje wzór materiału
 9. podzieli produkty spożywcze ze względu na miejsce ich przechowywania
 10. zgodnie współdziała w grupie
 11. rozumie dlaczego należy szanować pracę innych
Metody: zabawy dydaktyczne, grupy zadaniowe
Formy: praca indywidualna, zespołowa i grupowa
Środki dydaktyczne: obrazki, etykiety wyrazowe, zagadki, model zegara, koperta, obrazek konturowy, karty pracy
Czas: 45 min.

Przebieg zajęć:

Czynności nauczyciela i uczniów Metody Formy Środki dydaktyczne
Umieszczenie na tablicy kartoników dwustronnych (cyfry/sylaby). Porządkowanie przez uczniów cyfr rosnąco - odwrócenie kartoników i odczytanie z sylab pytania ,,Jakie to zawody?" Zapisanie tematu na tablicy i w zeszytach. Grupy zadaniowe Praca indywidualna Kartoniki z sylabami i cyframi (pełne dziesiątki)Załącznik nr 1
Umieszczenie na tablicy obrazków (zawody) i etykiet wyrazowych.Odsłanianie kolejnych obrazków, wypowiedzi nt. przedstawionych zawodów, dobieranie etykiet wyrazowych. Zabawa dydaktyczna. Słowna - rozmowa. Praca indywidualna Obrazki, etykiety wyrazowe(zawody)Załącznik nr 2a,b
Zaproponowanie uczniom zabawy polegającej na losowaniu koperty wewnątrz której znajduje się ukryty obrazek. Zadaniem ucznia jest dopasowanie wylosowanego obrazka do określonego zawodu. Każdy uczeń dostaje swoją wizytówkę. Zabawa dydaktyczna Praca zespołowa, zróżnicowana Koperty z ukrytymi obrazkami. Wizytówki. Załącznik nr 3 i 4
Podział klasy na grupy:
 1. krawiec I
 2. zegarmistrz II
 3. listonosz III
 4. kucharz IV
Każda grupa wykonuje określone zadania, które są punktowane.
 1. I - wykonanie wg własnego pomysłu wzoru "Wyszywamy fartuszek", uzupełnienie zdania czasownikami do wyboru,
 2. II - odczytanie i zapisanie godzin, ustawienie zegara wg polecenia,
 3. III - zaadresowanie koperty i naklejenie znaczka, wykreślenie przedmiotów, które nie mają związku z pocztą,
 4. IV - segregowanie artykułów do lodówki i do szafki, wyodrębnienie w zbiorze warzyw nowalijek.
Prezentacja prac przez każdą grupę całej klasie.
Ocena pracy zespołów, przyznanie punktów.
Nagrodzenie drużyn wg ustalonego regulaminu.
Grupy zadaniowe Praca w grupach
 1. I - Załącznik nr 5
  Karta pracy nr 1
 2. II - Karta pracy nr 2
  Model zegara
 3. III - Koperta, znaczek
  Karta pracy nr 3
 4. IV - Obrazki artykułów spoż. z gazet, ilustracje warzyw.
  Załącznik nr 6
  Żetony, Słodycze, owoce

 

Stąd można pobrać wszystkie załączniki do lekcji, zapisane jako dokumenty w formacie MS WORD, spakowane do jednego archiwum .ZIP