Jak zostać naszym uczniem    Spacer po szkole    Historia    Wspomaganie    Lekcje to nie wszystko...    Nasze sukcesy

 Strona główna

Aktualności

Kalendarz roku szkolnego

Organy szkoły

Godziny urzędowania

Dokumenty szkolne

Publikacje

Archiwum

Kontakt

 

 

 

 

"Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię."
Bp Jan Chrapek

 

WSPOMAGANIE

Wspomaganie rozwoju uczniów w naszej placówce odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, stanowi kompleksową terapię z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia i prowadzone jest z wykorzystaniem nowoczesnych metod stosowanych w pedagogice specjalnej. Obejmuje wsparcie rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną, które prowadzone są na wszystkich poziomach edukacyjnych. Wspomaganiem naszych uczniów zajmuje się zespół diagnostyczno-rewalidacyjny, w skład którego wchodzą: psycholog, pedagog, specjaliści korekty wad wymowy, terapeuci Integracji Sensorycznej, specjaliści dogoterapii i hipoterapii oraz nauczyciele rewalidacji. Działania naszej wysoko wykwalifikowanej kadry skupiają się wokół triady : POZNANIE – WSPOMAGANIE- SKUTECZNOŚĆ, co oznacza, że uczeń poddany jest wielospecjalistycznej, regularnie weryfikowanej diagnozie, na podstawie której następuje dobór skutecznych form wspomagania jego rozwoju psychoruchowego, intelektualnego i emocjonalnego. Kierunek wspomagania uczniów wyznacza także aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

WSPOMAGANIE REWALIDACYJNE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA