Oddzia3 przedszkolny     Jak zostaa naszym uczniem    Spacer po szkole    Historia    Wspomaganie    Lekcje to nie wszystko...    Nasze sukcesy

 Strona g3ówna

Aktualno?ci

Kalendarz roku szkolnego

Organy szko3y

Godziny urzedowania

Dokumenty szkolne

Publikacje

Archiwum

Kontakt

 

 

 

 

"Id? przez ?ycie tak, aby ?lady twoich stóp przetrwa3y cie."
Bp Jan Chrapek

 

RODO

 

Szanowni Panstwo,

informujemy, ?e dok3adamy wszelkich staran, aby dbaa o dane osobowe uczniów, rodziców, opiekunów, pracowników, dlatego przygotowali?my informacje dotycz?ce zasad przetwarzania danych osobowych:

Ø  Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców, opiekunów, pracowników jest Publiczna Szko3a Podstawowa nr 12 Specjalna w Radomiu

Ø  Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Micha3 Paprocki, z którym kontakt jest mo?liwy pod adresem korespondencyjnym: ul. |w. Brata Alberta 1a, 26-600 Radom, b?d? za pomoc? adresu e-mail: iod@zs1.radom.pl

Ø  Materia3y do pobrania:

- Klauzula dla kandydata do pracy/praktykanta/sta?ysty

- Klauzula informacyjna – konkurs

- Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

- Klauzula informacyjna umowy cywilno-prawne

- Klauzula informacyjna – wolontariat

- Klauzula informacyjna